Forbes Моngolian Property 2015 Awards
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ нь дэлхийн жишигт нийцсэн эко орчин, ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэнгийн концепцийг уялдуулсан архитектурын шийдэл, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх эерэг нөлөөлөл бүхий бүтээн байгуулалтын онцгой давуу талуудаараа шилдэг “Шинэ дүр төрх”-өөр шалгарлаа#Шилдэг#барилга# байгууламж#МоngolianProperty2015#Awards
дэлгэрэнгүй
Forbes Моngolian Property 2015 Awards

дэлгэрэнгүй
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ 2016.05.14
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2010 онд 63 дугаар зарлиг гаргаж, нийт ард иргэд, айл өрх, төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг мод бут, сөөг, цэцэг тарих, түүнийгээ арчлан хамгаалах, амьдралын шинэ хэв маягийг хэвшүүлэн ажиллах талаар уриалсан билээ. Үүнээс хойш улс даяар жил бүр мод тарих ажлыг зохион байгуулдаг уламжлалтай болсон.
дэлгэрэнгүй
2016 оны Аудитийн тайлан

дэлгэрэнгүй
Мэдээ
Мини Ботаникийн хүрээлэн” бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтээ хийлээ
Forbes Моngolian Property 2015 Awards
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ нь дэлхийн жишигт нийцсэн эко орчин, ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэнгийн концепцийг уялдуулсан архитектурын шийдэл, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх эерэг нөлөөлөл бүхий бүтээн байгуулалтын онцгой давуу талуудаараа шилдэг “Шинэ дүр төрх”-өөр шалгарлаа#Шилдэг#барилга# байгууламж#МоngolianProperty2015#Awards
Forbes Моngolian Property 2015 Awards
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ 2016.05.14
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2010 онд 63 дугаар зарлиг гаргаж, нийт ард иргэд, айл өрх, төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг мод бут, сөөг, цэцэг тарих, түүнийгээ арчлан хамгаалах, амьдралын шинэ хэв маягийг хэвшүүлэн ажиллах талаар уриалсан билээ. Үүнээс хойш улс даяар жил бүр мод тарих ажлыг зохион байгуулдаг уламжлалтай болсон.
2016 оны Аудитийн тайлан
karizma06

Шилэн данс
banner.jpg (43,269 bytes)


Бүтээн байгуулалт


Цаг агаар