Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн намрын өнгө бидний нүдээр

дэлгэрэнгүй
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн намрын өнгө бидний нүдээр 3-р хэсэг

дэлгэрэнгүй
Хүрээлэнгийн намрын өнгө
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн намрын өнга бидний нүдээр
дэлгэрэнгүй
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ 2016.05.14
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2010 онд 63 дугаар зарлиг гаргаж, нийт ард иргэд, айл өрх, төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг мод бут, сөөг, цэцэг тарих, түүнийгээ арчлан хамгаалах, амьдралын шинэ хэв маягийг хэвшүүлэн ажиллах талаар уриалсан билээ. Үүнээс хойш улс даяар жил бүр мод тарих ажлыг зохион байгуулдаг уламжлалтай болсон.
дэлгэрэнгүй
Мэдээ

Шилэн данс
banner.jpg (43,269 bytes)


Бүтээн байгуулалт


Цаг агаар